Konkurs ma na celu wyróżnienie i promowanie twórców wdrożonych, innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć techniczno-gospodarczych oraz promocję i popularyzowanie dorobku twórców techniki, nauki i nowoczesnej gospodarki.

Nagroda OSOBOWOŚĆ ROKU ma uhonorować działalność i aktywność osób fizycznych, które przyczyniły się do rozwoju branży elektrotechnicznej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i oświetleniowej poprzez swoją działalność w obszarze nauki, przemysłu, usług, popularyzacji wiedzy a także prawa, normalizacji i kształtowania przedsiębiorczości w Polsce, w roku zgłoszenia i w dwóch latach poprzednich.

Tytuł ma charakter honorowy, nadawany corocznie osobom fizycznym, w trzech kategoriach:

  • NAUKA
  • GOSPODARKA
  • OTOCZENIE BIZNESU

Organizatorami Konkursu OSOBOWOŚĆ ROKU są ogólnopolskie organizacje branżowe:

Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji,  Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej, Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, Stowarzyszenie Polskich Energetyków, Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI

Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nominacji nastąpi w dniu 12 marca 2025 r. podczas Targów ELEKTROTECHNIKA 2025 i Targów ŚWIATŁO 2025 w Warszawie.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesyłać do 31 października 2023 r.:

  • w wersji elektronicznej na adres e-mail: konkurs@osobowoscroku.pl;
  • w wersji papierowej na adres: Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 30

Formularz zgłoszeniowy, Regulamin Konkursu, Kryteria przyznawania tytułu znajdują się na stronie www.osobowoscroku.pl

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatów!