W dniu 19 maja br. w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego, podczas którego wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną na 4-letnią kadencję.

Skład Zarządu PZPO:

Marek Orłowski                     Prezes
Arkadiusz Chmiel              Wiceprezes
Mirosław Sekuła                Wiceprezes
Damian Wojnarowski        Wiceprezes
Janusz Kobylak                członek Zarządu
Przemysław Kowalczyk    członek Zarządu
Wojciech Starowiejski       członek Zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Jacek Bieniak            Przewodniczący
Wiesław Bluma            członek KR
Jerzy Mateusz Zając    członek KR