Konkurs ma na celu propagowanie oszczędności energii elektrycznej poprzez zastosowanie elektro-oszczędnych rozwiązań oświetleniowych oraz promowanie aktywności inwestycyjnej  w zakresie oświetlenia w dużych i małych społecznościach lokalnych.

Promuje liderów efektywności energetycznej poprzez przyznawanie dyplomów za elektro-efektywność wykonanej inwestycji oświetleniowej.

Inwestycje oświetleniowe mogą być zgłaszane zarówno przez Jednostki Samorządu Terytorialnego wszystkich szczebli (sołectwa, dzielnice, osiedla, gminy, powiaty, miasta, województwa itp.) jak i przez inwestorów, biura projektowe, a także dostawców sprzętu zastosowanego w danej inwestycji.

Zgłoszenie wraz z dokumentacją opisującą inwestycję można przesyłać do dnia 30 listopada 2023 r. na adres Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego.

Regulamin KonkursuFormularz zgłoszeniowy. 

Dodatkowych informacji udziela biuro PZPO: 22/843-20-19, e-mail: biuro@pzpo.pl

Zapraszamy do udziału!