• Oprawy oświetleniowe

  • Systemy sterowania oświetleniem ulicznym

  • Oświetlenie obiektowe

Polska spółka z o.o. działająca na rynku oświetlenia od 2013 roku.  Nieustannie unowocześniane oprawy drogowe naszej firmy są instalowane głównie w Polsce (ok 17.000 szt.) i Izraelu (ponad 100.000 szt.). Większość zmodernizowanej i wybudowanej przez naszą firmę infrastruktury oświetleniowej jest zarządzana sprawnie działającym systemem informatycznym.

Model realizacji inwestycji wraz z finansowaniem w formule PPP gdzie Wykonawca jest również instytucją finansującą, jest najwyższą formą gwarancji dla Zamawiającego. Spółki, które decydują się na taką formę współpracy i odpowiedzialności, potwierdzają w praktyce strategię długofalowego rozwoju, ponieważ jego skrócenie lub oferowanie produktów o nie najwyższych parametrach jakościowych wiązałoby się z możliwością utraty  dużej części zakontraktowanych na wiele lat przychodów.

Siedmioletnie doświadczenie Pollight, przy projektowaniu, doradztwie, dystrybucji i instalacji, nowoczesnych systemów oświetleniowych LED, pozwala oferować systemy oświetleniowe (zarówno oprawy jak i informatyczne systemy zarządzania infrastrukturą oświetleniową) najwyższej jakości. Najwyższe parametry produktów oferowanych przez Pollight, są potwierdzane przez certyfikaty akredytowanych laboratoriów. Gminy, które w ramach postępowań przetargowych wyłoniły Pollight jako Wykonawcę, wydały na realizację modernizacji nawet o kilkadziesiąt procent mniej niż założenia budżetowe.

Pollight świadczy swoje usługi w zakresie całego procesu budowy i modernizacji oświetlenia drogowego, tj.:

  • DORADZA w zakresie zastosowania najefektywniejszych rozwiązań oświetleniowych;
  • PROJEKTUJE infrastrukturę oświetleniową zgodnie z normami;
  • PRODUKUJE najwyższej jakości oprawy oświetlenia ulicznego udzielając 10 letniej gwarancji;
  • WYKONUJE modernizację oraz budowę infrastruktury oświetleniowej na którą składają się między oprawy i słupy oświetleniowe, okablowanie oraz pozostała infrastruktura zasilająca. 
  • INSTALUJE, wdraża oraz szkoli z obsługi systemu zarządzania oświetleniem drogowym oraz innymi elementami infrastruktury miejskiej, IoT;
  • FINANSUJE i rozlicza realizowane inwestycje na przestrzeni nawet 10 lat, również w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

 

Krajowe Centrum Doradztwa i Szkoleń Oświetleniowych dla urzędów gmin (miast) oraz powiatów
kontakt: doradztwo@pzpo.pl, tel.: 22 649 76 69
Obsługa administracyjno-techniczna Krajowego Centrum – Agencja SOMA Sp.J.,  02-796 Warszawa, ul. Bronikowskiego 1, tel.: 22 843 20 19

Post navigation