W dniu 17 maja br. w siedzibie ATM Lighting, w Gdańsku odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego. Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczy.

Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie z działalności PZPO za 2023 rok, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie finansowe oraz udzieliło absolutorium Zarządowi.

W dalszej części obrad oceniono sytuację polskiego przemysłu oświetleniowego, współpracę z organami i instytucjami państwowymi, organizacjami branżowymi oraz organizacjami międzynarodowym. W wyniku dyskusji, wytyczono cele i kierunki działań Związku na najbliższy okres. Dokonano zmian w statucie PZPO wprowadzając możliwość bycia członkiem współpracującym. Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

 

Następnie głos zabrali zaproszeni goście.

Pani Izabela Górecka, Prezes Zarządu RCC Sp. z o.o. przedstawiła wnioski z kontroli rynku – produkty wyposażone-rozporządzenie 2019/2020 oraz omówiła zmiany wynikające z nowelizacji normy PN-EN 61547 i normy PN-EN 61000-3-2:2019+A1:2021.

W przerwie pomiędzy wystąpieniami uczestnicy Walnego Zgromadzenia zapoznali się z produkcją firmy ATM Lighting Sp. z o.o. oraz spotkali się z Zarządem i pracownikami firmy. Przewodnikiem naszej grupy, po terenie zakładu, był Pan Adam Pogorzelski, Dyrektor CEO w firmie ATM Lighting.

 

Kolejne wystąpienie dotyczyło formowania instrukcji bezpieczeństwa produktu. Prezentację na ten temat przedstawił dr inż. Marek Kurkowski, ekspert PZPO.

Następnie Pan Mikołaj Wierszyłowski, Prezes SPFP przedstawił historię 60 lat istnienia i działalności Stowarzyszenia Projektantów, a także studium udanych kooperacji „Polski Dizajn Łączy”. Dyskutowano na temat możliwości współpracy pomiędzy polskimi producentami a środowiskiem projektantów zrzeszonym w SPFP.

W godzinach popołudniowych, uczestnicy spotkania wzięli udział w części integracyjnej. Było to zwiedzanie miasta z przewodnikiem, wizyta w punkcie widokowym AmberSky nad Mołtawą oraz wspólna, pyszna kolacja w Restauracji Filharmonia na Wyspie Ołowianka.

Wszystkim uczestnikom Walnego Zgromadzenia bardzo dziękujemy za udział w spotkaniu!

Każde nasze spotkanie to doskonała okazja, aby lepiej się poznać, nawiązać współpracę pomiędzy firmami, wymienić informacje na temat sytuacji na rynku oraz pożytecznie i ciekawie spędzić razem czas. Tak też było i tym razem!

Składamy serdeczne, szczególne podziękowania Panu Adamowi Pogorzelskiemu i Panu Tomaszowi Łasicy za pomoc w organizacji i ciepłe przyjęcie nas w siedzibie firmy ATM Lighting!