n

Konkurs ma na celu propagowanie oszczędności energii elektrycznej poprzez zastosowanie elektro-oszczędnych rozwiązań oświetleniowych oraz promowanie aktywności inwestycyjnej w zakresie oświetlenia w dużych i małych społecznościach lokalnych oraz przyznanie nagród najlepszym.

Promuje liderów efektywności energetycznej poprzez przyznawanie dyplomów za elektro-efektywność wykonanej inwestycji oświetleniowej przy uwzględnieniu obowiązujących standardów oświetleniowych.

Oceniane są inwestycje służące zarówno bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz mieszkańców jak i służące celom społecznym, kulturalnym, a także mające wpływ na rozwój działalności gospodarczej na terenie JST.

Inwestycje oświetleniowe mogą być zgłaszane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego wszystkich szczebli (sołectwa, dzielnice, osiedla, gminy, powiaty, miasta, województwa itp.), a także przez inwestorów, biura projektowe oraz dostawców sprzętu zastosowanego w danej inwestycji.

Zgłaszane do Konkursu inwestycje oświetleniowe powinny być wykonane nie wcześniej niż w ostatnich dwóch latach poprzedzających rok ogłoszenia Konkursu. Ocenie podlegają inwestycje oświetleniowe zarówno dużych przestrzeni jak i oświetlenie akcentowe – stanowiące o istocie rozwiązania architektonicznego, czy też urbanistycznego.

Przedmiotem Konkursu są także inwestycje oświetleniowe zewnętrzne oraz inwestycje wykonane wewnątrz obiektów o różnym charakterze i przeznaczeniu, w tym również w obiektach przemysłowych.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 12 marca 2025 r. podczas specjalnej gali na terenie Expo XXI
w Warszawie, w czasie trwania XXXII Międzynarodowych Targów Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO 2025.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Zgłoszenia przyjmowane są w postaci Formularza zgłoszeniowego.

   Patronat honorowy:                                                   Patronat medialny:

                                                                                                                                                     

                                                                                     

Wszelkich informacji i odpowiedzi na pytania dotyczące Konkursu udziela biuro PZPO: tel. 22/ 843-20-19, mail: biuro@pzpo.pl

Zapraszamy do udziału!