W dniach 6-9 lipca przebywała w Polsce siedemnastoosobowa delegacja przedsiębiorców zrzeszonych we francuskim stowarzyszeniu oświetleniowym GIL, Syndicat du Luminaire. Celem przyjazdu było zapoznanie się z możliwościami produkcyjnymi firm polskich oraz nawiązanie bezpośredniej współpracy z firmami członkowskimi PZPO.
Przedstawiciele GIL obrali za cel przyjazdu Kraków. W trakcie wizyty odwiedzili zakłady produkcyjne dwóch czołowych polskich producentów oświetlenia firmę TM TECHNOLOGIE oraz firmę LED Labs.
Oprócz możliwości poznania procesów produkcyjnych, strona francuska odbyła bezpośrednie rozmowy z przedstawicielami tych polskich firm. Przedstawiciele GIL bardzo wysoko ocenili możliwości technologiczne i produkcyjne firm polskich.
Spotkanie zakończyła wspólna kolacja w czasie, której przedstawiciele GIL i firm TM TECHNOLOGIE oraz LED Labs mogli podsumować oficjale spotkania i nawiązać bezpośrednie kontakty.