25 lipca, na Cmentarzu Komunalnym Południowym pożegnaliśmy prof. dr inż. Stanisława Bolkowskiego.

Profesor Bolkowski był wykładowcą 73 roczników akademickich, w tym również studentów techniki świetlnej.

Wieloletni Prodziekan i Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Niekwestionowany autorytet w dziedzinie elektrotechniki. Z Politechniką Warszawską związany był od roku 1950.

Zapamiętamy go jako naukowca, Prezesa SEPu, a przede wszystkim bardzo dobrego nauczyciela akademickiego, oddanego sprawom studenckim.

W uroczystości wzięło udział bardzo wiele osób związanych ze środowiskiem polskich elektryków.

Wspomnienie o profesorze wygłosili m. in. Prezes SEPu Sławomir Cieślik oraz dwaj jego poprzednicy: Piotr Szymczak oraz Jerzy Barglik.

Szkoda, że nie ma już profesora Stanisława Bolkowskiego wśród nas. Na długo pozostanie w naszej pamięci.