Przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji osób znajdujących się na obszarze obiektu użyteczności publicznej nie byłoby możliwe bez zespołu urządzeń przeciwpożarowych.

Nieodłącznym jego elementem jest oświetlenie awaryjne, które ma za zadanie zapewnić odpowiednią widoczność oraz wskazać właściwą drogę ewakuacji z budynku. 

Obowiązujące akty prawne dotyczące samoczynnie załączającego się zasilania awaryjnego oraz wytyczne dotyczące zakresu jego stosowania, wymagają od właściciela, bądź użytkownika budynku, poddawania urządzeń przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym.

Ponadto na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.), urządzenia przeciwpożarowe, w tym także oświetlenie awaryjne, winny podlegać przeglądom technicznym w okresach ustalonych przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

Przeglądy techniczne, konserwacje oraz wszelakie testy sprawdzające poprawność działania oświetlenia awaryjnego powinny być wykonywane przez specjalistyczną firmę lub osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Zgodnie z literą prawa podmiot musi charakteryzować się doświadczeniem i przeszkoleniem w zakresie wykonywanych czynności, znajomością instrukcji i zasad działania urządzeń oraz dostępem do niezbędnych narzędzi. Zespół specjalistów TM Technologie Sp. z o.o., posiada wszelkie kwalifikacje niezbędne do przeprowadzania przeglądów technicznych zgodnych z zapisami prawnymi i normatywnymi, które każdorazowo zakończone są protokołem zawierającym informacje, zalecenia i uwagi powstałe podczas prac.

Wykonywanie przeglądów technicznych przedstawia obraz stanu całości systemu, jednak nie jest wystarczające. W celu zapewnienia poprawnej pracy urządzeń, niezbędne jest dokonywanie konserwacji i niezbędnych napraw, które pozwalają na utrzymanie wszystkich urządzeń w stu procentowej sprawności, a tym samym gwarantują zadziałanie na wypadek wystąpienia zagrożenia. 

Spełnienie wszystkich ww. aspektów, regularność w wykonywaniu przeglądów i konserwacji, a także profesjonalne wsparcie ze strony Zespołu Serwisowego, przyczynia się do wieloletniego okresu niezawodnej pracy systemu oświetlenia awaryjnego.