Miło nam poinformować, że Komisja Konkursowa w wyniku szczegółowej analizy materiałów z wizytowanych inwestycji oświetleniowych i wnikliwej dyskusji przyznała następujące nagrody w 24 edycji Konkursu.

Nagrodę Główną przyznano Zarządowi Dróg Miejskich w Warszawie oraz firmie Lug Light Factory Sp. z o. o. – producentowi i dostawcy opraw SAVA, montowanych na latarniach, oraz opraw Urbano i Urbino na wysokich masztach – za modernizację oświetlenia ulicznego ponad 300 ulic na terenie miasta stołecznego Warszawa.

Równocześnie tytuł „NAJLEPIEJ OŚWIETLONEJ GMINY I MIASTA 2022 ROKU” otrzymuje miasto stołeczne Warszawa, reprezentowane w Konkursie przez Zarząd Dróg Miejskich.

Zgłoszona inwestycja oświetleniowa to wynik zarówno bardzo dobrze opracowanych i przemyślanych warunków zamówienia, skonsultowanych z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego, jak i profesjonalna realizacja tych warunków przez wykonawcę opraw oświetleniowych, firmę Lug Light Factory Sp. z o. o. W ramach realizacji zamówienia firma Lug Light Factory Sp. z o. o. opracowała, zgodny z zamówieniem, nowy, certyfikowany typ oprawy –SAVA. Firma LUG wykonała dla każdej z ulic objętych zamówieniem pełne obliczenia oświetleniowe, na podstawie których dobrany został rozsył strumienia świetlnego poszczególnych opraw oświetleniowych. Dostarczono oprawy oświetleniowe z jednoznacznym wskazaniem, na którym słupie oświetleniowym i w jaki sposób należy każdą z nich zamontować. Komisja ocenia uzyskany efekt oświetleniowy jako bardzo dobry, przekraczający w wielu miejscach wymagania normatywne. Przy aktualnych cenach energii elektrycznej przeprowadzona inwestycja oświetleniowa powinna pozwolić na szybki zwrot kosztów inwestycyjnych.

Komisja przyznała także firmie Lug Light Factory Sp. z o.o. Nagrodę Specjalną im. Alicji Peczyńskiejza nieprzeciętne i niestandardowe rozwiązania oświetleniowe w zakresie zaprojektowania, doboru i dostawy opraw oświetleniowych przeznaczonych do modernizacji oświetlenia ulicznego miasta.

Pani mgr inż. Alicja Peczyńska była ekspertem techniki świetlnej w zakresie oświetlenia zewnętrznego, wychowawcą kilku pokoleń polskich oświetleniowców. Przez wiele lat była członkiem Prezydium Polskiego Komitetu Oświetleniowego, Przewodniczącą Komisji Oświetlenia Drogowego, a w latach 1987-90, Przewodniczącą PKOśw. Promowała nowe rozwiązania, zwracając uwagę nie tylko na potrzebę spełnienia wymagań określonych w normach, ale też zapewnienie dobrego komfortu widzenia.

Tytuł NAJLEPSZEJ INWESTYCJI OŚWIETLENIOWEJ 2022 Roku przyznano firmie Luxon Sp. z o. o.za modernizację oświetlenia LED dla zakładów CIECH Soda Polska w Janikowie oraz Inowrocławiu.

Komisja wzięła pod uwagę zarówno zakres inwestycji, jak i osiągnięty rezultat oświetleniowy.
Wymieniono 14000 opraw oświetleniowych w halach produkcyjnych, pomieszczeniach administracyjno-biurowych i socjalnych oraz na terenie zewnętrznym, uzyskując wymagane poziomy oświetlenia. Wymianę prawie 12000 opraw w pomieszczeniach produkcyjnych wykonywano bez przerywania procesów produkcyjnych, które trwają 24 godziny na dobę w warunkach wysokiej temperatury, dużego zapylenia i unoszących się w powietrzu oparów substancji chemicznych. Warto przy tym podkreślić, że modernizację przeprowadzono w ciągu zaledwie 6 miesięcy – co wymagało niezwykle dobrej organizacji pracy i zaangażowania ze strony pracowników firmy Luxon Sp. z o.o. Uzyskane oszczędności rocznego zużycia energii w wysokości 10000 MWh mogą być dla innych zakładów produkcyjnych wiarygodnym przykładem konieczności wymiany oświetlenia na nowoczesne, energooszczędne oświetlenie LED.

W kategorii OŚWIETLENIE DRÓG i TERENÓW PUBLICZNYCH:

I nagrodę przyznano Gminie Miejskiej Legionowo – za oświetlenie drogi nr 61 Warszawa-Ostrołęka na odcinku przejścia przez Legionowo.

W ramach rozbudowy drogi, w obszarze jej przejścia przez Legionowo, zrealizowano oświetlenie ponad 1600-metrowego odcinka z użyciem energooszczędnych opraw drogowych ze źródłami światła LED. Uzyskano idealne normatywne parametry oświetlenia, doskonały poziom luminancji oraz bardzo dobrą równomierność. Zrealizowana inwestycja zwiększa bezpieczeństwo użytkowników drogi i stanowi nowoczesne, zasługujące na uznanie rozwiązanie.

W kategorii OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE: TERENÓW MIEJSKICH I PUBLICZNYCH, TERENÓW REKREACYJNYCH, PARKÓW I OGRODÓW ORAZ MAŁEJ  ARCHITEKTURY:

I miejsce przyznano Gminie Korycin – za oświetlenie plaży nad zalewem w Korycinie wraz z infrastrukturą rekreacyjną.

Zaprezentowana inwestycja oświetleniowa wyróżnia się w aspekcie funkcjonalnym i  estetycznym. Jest elementem kreującym przyjazną, bezpieczną oraz ciekawą przestrzeń dla mieszkańców gminy Korycin oraz gmin sąsiednich. Odpowiedni dobór oświetlenia znakomicie  podkreśla walory  rekreacyjne i użytkowe obiektu. Zdaniem Komisji zaprezentowane instalacje oświetleniowe wykonane zostały  w sposób przemyślany, spójny, z użyciem nowych technologii – przez co zapewniają wysoki komfort funkcjonalny i użytkowy obiektu.

II miejsce otrzymuje Gmina Miejska Legionowo – za oświetlenie integracyjnej przestrzeni rekreacyjnej na terenie osiedla „Jagiellońska” w Legionowie.

Przestrzeń rekreacyjną na terenie osiedla „Jagiellońska” zaprojektowano i wykonano
z przeznaczeniem dla mieszkańców Legionowa do wspólnego spędzania czasu. Na wydzielonym wśród bloków mieszkalnych skwerze usytuowano plac zabaw dla dzieci, urządzenia siłowni plenerowej dla dorosłych oraz elementy małej architektury takie jak altanki, ławeczki, stanowiska piknikowe itp. Wszystkie elementy zostały starannie oświetlone oprawami oświetleniowymi dostosowanymi do charakteru przestrzeni. Zastosowano oprawy parkowe na słupach, niskie słupki oświetleniowe oraz linie świetlne. Oświetlenie całej przestrzeni jest spójne, zapewnia duży komfort widzenia i podkreśla charakter oświetlanego obszaru. Dobrze oświetlona przestrzeń rekreacyjna sprzyja zabawie, relaksowi i integracji lokalnej społeczności.

W kategorii OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE 

I miejsce przyznano firmie Wojnarowscy Sp. z o.o. – za oświetlenie salonu samochodowego Ferrari & MASERATI z częścią restauracyjną.

Oświetlenie salonu samochodowego zostało dostosowane do jego szczególnego charakteru, z dużą dbałością o wysoką jakość opraw oświetleniowych i estetykę rozwiązań. Zadbano o zastosowanie opraw o odpowiednim współczynniku oddawania barw, aby w obszarach, gdzie odwzorowanie koloru eksponowanych samochodów ma szczególne znaczenie, uzyskać  ich rzeczywisty kolor. W miejscach ekspozycji zastosowano powierzchnie świecące, uzupełnione oświetleniem punktowym i liniami świetlnymi. Zastosowane sterowanie oświetleniem pozwala na uzyskanie różnych konfiguracji oświetlenia, dla różnych obszarów salonu, stosownie do zmieniającej się ekspozycji. Oświetlenie zapewnia duży komfort widzenia i wydobywa istotne elementy eksponowanych pojazdów. Uzyskano efekt na najwyższym poziomie profesjonalizmu.

Serdeczne gratulacje i wyrazy największego uznania!